» Αγώνες / Αποτελέσματα
Αποσ/λή Όμιλος ΑΜΑΣ Ημ/νία Τίτλος Βαθ Τύπος
04/10 ΑγΠαρ 23250 20/09 Ομαδες Τετάρτης πρωί προσωρινά συγκεντρωτικά 4ημέρου 5 Ομάδες - γενική mini
04/10 ΑγΠαρ 23249 04/10 Ομάδες Τετάρτης πρωί 4η ημερίδα 5 Ομάδες - mini
04/10 ΕΟΜ 23042 29/09 ΔΙΑΣ 2023 - ΜΙΚΤΩΝ 1-10 3 Ομάδες - πλήρεις Swiss
04/10 ΕΟΜ 23042 29/09 ΔΙΑΣ 2023 - ΜΙΚΤΩΝ 1-10 3 Ομάδες - πλήρεις Swiss
03/10 ΟΑΜΛ 23117 03/10 207ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 1η ΗΜΕΡΙΔΑ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ OPEN - 1η ΗΜΕΡΙΔΑ 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 Ίκαρος 23146 03/10 2η ημερίδα ζευγών Όπεν Τρίτης 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΑΟΜ 23288 03/10 Ζεύγη 1-9 Τρίτης 1η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 Διόνυσος 23202 03/10 Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΟΑΜΗ 23092 03/10 Ζεύγη Τρίτης-4η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΟΑΜΚη 23409 03/10 Ζεύγη Open Τρίτης 1η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 Διόνυσος 23202 03/10 Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 Διόνυσος 23203 03/10 Ζεύγη ΟΠΕΝ Τρίτης 2η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΟΑΜΛΕ 23273 03/10 Ζεύγη Open Τρίτης 3η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΑγΠαρ 23248 03/10 Ζεύγη 1-9 Τρίτης 5η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΑΟΜ 23287 03/10 Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης 1η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΚΟΠΑ 03/10 Ομάδες (Πλήρεις) 5 Ομάδες - πλήρεις
03/10 ΟΑΜΚη 23410 03/10 Ζεύγη 1-6 Τρίτης 1η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΟΑΜΡ 23123 03/10 Ομάδες (Πλήρεις) 5 Ομάδες - πλήρεις
03/10 ΟΜΠΡα 23111 03/10 ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ 5 Ζεύγη - matchpoints
03/10 ΑΟΜΒ 23368 03/10 Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 2η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints