» Αγώνες / Αποτελέσματα
Αποσ/λή Σωματείο ΑΜΑΣ Ημ/νία Τίτλος Βαθ Τύπος
06/12 Α.Μ.Α. 23097 06/12 Ζεύγη Τετάρτης 5 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Κ.Ο.Α.Μ. 23148 06/12 4η Ημερίδα Open Ταυτόχρονο Τετάρτης 5 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Α.Ο.Μ.Ν.Σ. 23154 06/12 23154 8ο ΜΑΘΗΜΑ ΑΟΜΝΣ 2ου ΧΡΟΝΟΥ 6-12-23 6 Ομάδες - πλήρεις
06/12 Κ.Α.Σ. 23055 05/12 Ζεύγη 5 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Α.Ο.Μ.Ν.Σ. 23153 05/12 23153 ζευγη οπεν ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΩΙ ΑΟΜΝΣ 3Η ΗΜ 5-12 5 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Α.Ο.Τ.Π. 23103 05/12 Ταυτόχρονο Τρίτης 4η ημερίδα 5.12.23 5 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Ο.Α.Μ.Ξ. 23009 04/12 Ζεύγη 4 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Αγ.Παρ. 23323 06/12 Ζεύγη Τετάρτης πρωί 1η ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Ο.Α.Α. 23133 06/12 Ζεύγη Τετάτης ΟΑΑ / 5η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Όλυμπος 23105 06/12 Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος 5 Ζεύγη - γενική Πολυημέρου
06/12 Ο.Α.Μ.Ξ. 23007 27/11 Ομάδες (Πλήρεις) 5 Ομάδες - πλήρεις
06/12 Ε.Ο.Μ. 23009 04/12 Ζεύγη 4 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Ο.Α.Μ.Κη. 23498 05/12 Ζεύγη 1-6 Τρίτης / 3η ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
06/12 Ο.Α.Μ.Η. 23130 05/12 Ζεύγη Τρίτης-6η ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
05/12 Ίκαρος 23178 05/12 Εορταστική ημερίδα 4ης βαθμίδας 4 Ζεύγη - matchpoints
05/12 Ο.Α.Μ.Ρ. 23165 05/12 Συγκεντρωτικό Τρίτης 05122023 (23165) 5 Ζεύγη - γενική Πολυημέρου
05/12 Διόνυσος 23246 05/12 5ήμερο 1-6 Τρίτης Δεκέμβριος 23 5 Ζεύγη - γενική Πολυημέρου
05/12 Ο.Α.Μ.Ρ. 23164 05/12 Ζεύγη Τρίτης D5 05122023 (23164) 5 Ζεύγη - matchpoints
05/12 Διόνυσος 23245 05/12 Ζεύγη 1-6 Τρίτης 5η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
05/12 Διόνυσος 23235 21/11 Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints