» Αγώνες / Αποτελέσματα
Αποσ/λή Σωματείο ΑΜΑΣ Ημ/νία Τίτλος Βαθ Τύπος
21/02 Α.Ο.Μ.Μ. 24018 21/02 Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Τετάρτες 17/1 - 21/2 5 Ζεύγη - γενική Πολυημέρου
21/02 Α.Ο.Τ. 24065 21/02 Τετάρτη 3η ημ 21 2 2024 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Γαλαξίας 24009 21/02 Ομάδες (Πλήρεις) 5 Ομάδες - πλήρεις
21/02 Σ.Λ.Α.Μ. 24031 21/02 1η ΤΕΤΑΡΤΗ 24031 21-2-24 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Α.Ο.Μ.Μ. 24017 21/02 Ζεύγη - Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου (6) 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Ο.Π.Α.Χ. 24034 21/02 Ζεύγη open Τετάρτης 2η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Ο.Π.Α.Χ. 24033 21/02 Ζεύγη open Τετάρτης 2η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Α.Α.Α. 24048 21/02 Ταυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Α.Α.Α. 24047 21/02 1-6 Τετάρτης 1η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Ο.Α.Μ.Χν. 24023 21/02 Ζεύγη Τεταρτης 1η 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 ΙΩΝ 24017 31/01 Ομάδες Όπεν Τετάρτης 5 Ομάδες - πλήρεις
21/02 Ο.Α.Μ.Κη. 24085 21/02 Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης 2η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Π.Ο.Α.Μ. 24030 21/02 1η ταυτοχρόνου 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Ο.Α.Μ.Λ.Ε. 24054 21/02 ΖΕΥΓΗ 1-9 (1η ημερίδα) 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Ρ.Ο.Μ. 24018 21/02 Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης 1η 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Αστέρας 24029 21/02 Ταυτόχρονο Τετάρτης 4η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Ι.Ο.Θ. 24021 21/02 Ζεύγη,1η ημ. Τετάρτης 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Ι.Ο.Θ. 24021 21/02 Ζεύγη,1η ημ. Τετάρτης 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Ο.Α.Μ.Λ.Ε. 24054 21/02 ΖΕΥΓΗ 1-9 (1η ημερίδα) 5 Ζεύγη - matchpoints
21/02 Διόνυσος 24034 20/02 Ζεύγη 1-6 Τρίτης 3η Ημερίδα 5 Ζεύγη - matchpoints