Πού γίνονται μαθήματα δευτεροετών και προχωρημένων

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα σωματεία που έχουν προγραμματίσει μαθήματα για τους αθλητές τους.

Σωματείο Ημέρα Ώρα Δάσκαλος - Επίπεδο - Ύλη Έναρξη
ΑΑΑ Πέμπτη 19:00 Βασίλης Μπαλέσιας, Εμμανουέλα Καλιαμπά (694 799 1661) - δευτεροετείς 19/10/23
Τετάρτη 20:00 Βασίλης Μπαλέσιας, Εμμανουέλα Καλιαμπά (694 799 1661) προχωρημένοι 19/10/23
ΑΓΠΑΡ Τρίτη 18:30 Αγγελική Πολίτου (697 998 1123) - δευτεροετείς & προχωρημένοι 5/9/23
ΑΟΜ Δευτέρα 18:30 Σταύρος Μπομπολάκης - δευτεροετείς 9/10/23
Τρίτη 19:00 Σταύρος Μπομπολάκης - προχωρημένοι 6-10 17/10/23
Πέμπτη 19:00 Σταύρος Μπομπολάκης - προχωρημένοι 1-6 19/10/23
ΑΟΜΒ Τρίτη 18:00 Δημήτρης Μπάλλας (694 474 0425) - δευτεροετείς 26/9/23
ΑΟΜΝΣ Τετάρτη 18:00 Τάσσιος Δημοσθένης (693 675 6556) - δευτεροετείς 20/9/23
ΑΟΤ Τετάρτη 19:00 Μιχάλης Σοφιός (698 190 2428) - προχωρημένοι 27/9/23
Πέμπτη 18:45 Μιχάλης Σοφιός (698 190 2428) - δευτεροετείς 28/9/23
ΑΣΑΕ Δευτέρα 19:30 Κώστας Μπόζεμπεργκ - δευτεροετείς 17/10/23
Πέμπτη 18:15 Κώστας Μπόζεμπεργκ - προχωρημένοι 02/11/23
ΑΣΝΒ Τρίτη 18:30 Μαρία Μπενιού (697 715 2445) - δευτεροετείς 17/10/23
ΔΗΜΑΟΜ Τετάρτη 19:00 Μαρία Μπενιού (697 715 2445) - δευτεροετείς 18/10/23
ΙΩΝ Δευτέρα 18:00 Μαρία Μπενιού (697 715 2445) - δευτεροετείς 2/10/23
Τρίτη 18:00 Νίκος Οικονόμου (694 668 3882) - προχωρημένοι 3/10/23
ΟΑΑ Δευτέρα 18:15 Ρεγγίνα Σταθακοπούλου (694 598 6118) - δευτεροετείς 2/10/23
ΟΑΜΗ Δευτέρα 18:45 Ελίνα Λιακοπούλου (697 409 0866) - δευτεροετείς 9/10/23
ΟΑΜΛΕ Τετάρτη 18:45 Βασίλης Βιρβιδάκης (697 703 7923) - δευτεροετείς 27/9/23
ΟΑΜΝικ Τρίτη 19:00 Βασίλης Μπαλέσιας (694 799 1661) - δευτεροετείς 17/10/23
ΟΑΜΠει Δευτέρα 18:45 Ναταλία Γκούμα (694 354 5454) - δευτεροετείς 16/10/23
Τετάρτη 18:45 Ναταλία Γκούμα (694 354 5454) - προχωρημένοι 18/10/23
ΟΜΠΡΑ Τρίτη 18:00 Παναγιώτης Στεργιανέλλης (694 794 8530) - προχωρημένοι 3/10/23
Πέμπτη 18:00 Νίκος Οικονόμου (694 668 3882) - δευτεροετείς 5/10/23
Παρασκευή 18:30 Παναγιώτης Στεργιανέλλης (694 794 8530) - θεματικά σεμινάρια Ένα μηνιαίως
ΟΠΑΧ Τρίτη 18:15 Μιχάλης Σοφιός (698 190 2428) - δευτεροετείς 19/9/23
ΣΑΜΠΑ Κυριακή 18:00 Βασίλης Μπαλέσιας (694 799 1661) - προχωρημένοι 5/11/23
Σωματεία Περιφέρειας
Σωματείο Ημέρα Ώρα Δάσκαλος - Επίπεδο - Ύλη Έναρξη
ΑΜΙ Τρίτη 19:00 Λαζαρος Καραγιαννόπουλος (697 260 6122)
Κώστας Γεωργίου (694 585 4490)
Δημήτρης Ποάλας (698 145 8249) - δευτεροετείς
3/10/23
AOMX Δευτέρα 18:30 Στέλλα Τσιριγώτη (694 446 4789) - δευτεροετείς 9/10/23
ΑΟΤΠ Τετάρτη 20:00 Μένιος Ευθυμίου (697 709 0456) - Προχωρημένοι 18/10/23
ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίτη 19:00 Θεοδόσιος Μπουρμάς (694 873 7941) 3/10/23
ΙΟΘ Δευτέρα 18:00 Γεωργία Κουκουβού (697 767 5301) - δευτεροετείς 2/10/23
ΚΟΠΑ Τετάρτη & Πέμπτη 18:00 Ιωάννης Παπαγιάννης (694 519 6868) - δευτεροετείς 27/9/23
ΟΑΜΘ Τετάρτη 17:00 Ιωάννης Οργαντζίδης (697 247 0204) 4/10/23
ΟΑΜΧΝ Τετάρτη 18:00 Μένιος Μαραγκουδάκης (694 264 5195) - δευτεροετείς 1/11/23
ΠΟΑΜ Κυριακή 20:30 Κλεομένης Ευθυμίου (697 709 0456) - δευτεροετείς 22/10/23
ΣΛΑΜ Πέμπτη 18:00 Γιώργος Γουγούλας (693 235 3730 και 699 667 5614) - δευτεροετείς 19/10/23