» Το Μπριτζ / Η Ομοσπονδία

Η Ομοσπονδία

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπρίτζ έχει ως μέλη όλα τα σωματεία αγωνιστικού μπριτζ της Ελλάδας και διοικείται από το συμβούλιο που προκύπτει από τη γενική συνέλευση.

Από τις αρχαιρεσίες της 3/4/2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ αποτελείται από τους:

 • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Αθανασιάδης
 • Αντιπρόεδρος: Τάσος Φράγκος
 • Γενικός Γραμματέας: Λυδία Μανούση
 • Ειδικός Γραμματέας: Νίκος Δελημπαλταδάκης
 • Ταμίας: Δημήτρης Δημητρακόπουλος
 • Μέλος: Δημήτρης Τσεκμέζογλου
 • Μέλος: Γιάννης Κουμπούρας
 • Μέλος: Χρήστος Μανούρης
 • Εκπρόσωπος Αθλητών: Λίνα Μαμιδάκη
Πρακτικά Συνεδριάσεων
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Γενική Συνέλευση
Οι Επιτροπές της ΕΟΜ
 • Αγώνων
  Πρόεδρος: Ν. Δελημπαλταδάκης
  Μέλη: Δ. Διονυσόπουλος, Κ. Κοντομήτρος, Λ. Μαμιδάκη, Σ. Μπομπολάκης, Π. Ρούσσος
  Τμήμα Ανάθεσης: Α. Αθανασιάδης, Λ. Μανούση, Α. Φράγκος
  Τμήμα Οργάνωσης: Ε. Μακρή, Λ. Μανούση, Α. Μπαμπούλα, Ι. Σουβατζής, Α. Φράγκος
 • Γυναικών
  Πρόεδρος: Λ. Μανούση
  Μέλη: Λ. Μαμιδάκη, Α. Μήτση, Γ. Μήτση, Α. Πολίτου, Ν. Σάλεμ, Μ. Σταματελάτου
 • Δεοντολογίας
  Πρόεδρος: Π. Βελαΐτη
  Μέλη: Λ. Ζώτος, Π. Κανναβός
 • Διάδοσης
  Πρόεδρος: Δ. Δημητρακόπουλος
  Μέλη: Ν. Δελημπαλταδάκης, Ε. Μακρή, Σ. Μπομπολάκης, Ε. Τσιότσιου, Ε. Τσουρέκα
  Τμήμα Νέων Σωματείων: Ε. Μακρή, Λ. Μανούση, Α. Μπαμπούλα
 • Εθνικών Ομάδων
  Πρόεδρος: Δ. Δημητρακόπουλος
  Μέλη: Α. Αθανασιάδης, Λ. Μανούση, Γ. Μήτση, Δ. Μπάλλας, Π. Ρούσσος
 • Εκπαίδευσης
  Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης
  Μέλη: Β. Βιρβιδάκης, Γ. Δοξαστάκης, Μ. Κορώνη, Γ. Κουκουβού, Λ. Μανούση, Ι. Μαρκάκης, Γ. Μεσθενέας, Α. Μπαμπούλα, Σ. Μπομπολάκης, Γ. Παναγιωτοπούλου
  Επιτροπή Αξιολόγησης: Β. Βιρβιδάκης, Ι. Μαρκάκης, Γ. Μεσθενέας
  Τμήμα ΑΜΕΑ: Κ. Ατταλιώτου, Α. Μπαμπούλα
  Μη Βλέποντες: Ε. Καλιαμπά, Β. Μπαλέσιας, Α. Μπαμπούλα, Γ. Πανόπουλος
  Κωφοί: Ε. Καλιαμπά, Χ. Καρπουζέλη, Α. Μπαμπούλα
 • Εκτελεστική
  Ορίζεται από το καταστατικό της ΕΟΜ και αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, τον/τη Γενικό/η Γραμματέα και κατά περίπτωση τον/την Ταμία της ΕΟΜ.
 • Ελεγκτική
  Μέλη: Α. Λυδάκη Καραμανλή, Μ. Μαραγκουδάκης, Α. Παπαναστασίου
  Αναπληρωματικά μέλη: Δ. Αθανασιάδου, Σ. Μπομπολάκης
 • Εφέσεων
  Μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων
  Μέλη: Α. Καλιακμάνη, Μ. Κουτούγκος, Γ. Μεσθενέας, Δ. Μπάλλας
 • Θεσμικού Πλαισίου Σωματείων
  Πρόεδρος: Δ. Τσεκμέζογλου
  Μέλη: Ε. Μακρή, Α. Μπαμπούλα, Δ. Μπαχτσεβάνης
 • Κ.Ε.Δ.
  Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
  Πρόεδρος: Α. Ρακάς
  Μέλη: Π. Κανναβός, Δ. Τζοτζολάκης
 • Κανονισμών
  Πρόεδρος: Λ. Μανούση
  Μέλη: Α. Αθανασιάδης, Μ. Κουτούγκος, Γ. Μεσθενέας, Γ. Μήτση, Τ. Παπαδόπουλος, Α. Ρακάς
  Τμήμα Προκηρύξεων: Μ. Κουτούγκος, Γ. Μήτση, Τ. Παπαδόπουλος
 • Κινήσεων Αγώνων
  Μέλη: Ν. Κηπουρός, Γ. Μεσθενέας, Δ. Μπάλλας, Α. Ρακάς
 • Μεταγραφών
  Πρόεδρος: Λ. Μανούση
  Μέλη: Π. Κώτσης, Κ. Παπαμιχαλόπουλος, Α. Φράγκος
 • Νέων
  Πρόεδρος: Γ. Δημητρακόπουλος
  Μέλη: Β. Βρούστης, Ι. Λυγινού, Μ. Κορώνη, Μ. Μπομπολάκη, Μ. Νυδριώτης
  Υποεπιτροπή Παίδων & Kids: Β. Βιρβιδάκης, Χ. Καρπουζέλη, Α. Νικητόπουλος, Α. Σιαχανίδου, Β. Θεμισόγλου, Π. Κουβελάς
 • Οικονομική
  Πρόεδρος: Δ. Δημητρακόπουλος
  Μέλη: Α. Αθανασιάδης, Α. Φράγκος
 • Πειθαρχικό Συμβούλιο
  Πρόεδρος: Α. Παπανικολάου
  Μέλη: Χ. Γαβριήλ, Π. Βλαχογιάννης Μπούρας
  Αναπληρωματικά μέλη: Α. Αλεξανδράκης, Α. Πολίτου
 • Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Πρόεδρος: Δ. Τσεκμέζογλου
  Έφοροι Β. Ελλάδας: Ι. Μαρκάκης, Α. Τενεκετζίδης
  Έφορος Πελοποννήσου: Α. Παπανικολάου
  Έφοροι Νήσων Αιγαίου: Δ. Παπαεμμανουήλ, Κ. Χατζηδημητρίου
  Έφορος Κ. Ελλάδας: Π. Γεωργούδης
  Έφορος ΒΔ. Ελλάδας: Λ. Καραγιαννόπουλος
  Έφορος Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης: Γ. Αποστολίδης
  Έφορος Κρήτης: Ε. Καμαριανάκης
 • Προσφυγών
  Πρόεδρος: Ν. Κηπουρός
  Μέλη: Γ. Μήτση, Ε. Οικονόμου
 • Σ.Μ.Α.Δ.
  Στατιστικής, Μητρώου & Αγωνιστικών Δελτίων
  Πρόεδρος: Α. Αθανασιάδης
  Μέλη: Λ. Μαμιδάκη, Γ. Μεσθενέας, Γ. Μήτση, Δ. Μπάλλας
 • Χορηγιών & Προβολής
  Πρόεδρος: Ι. Λυγινού
  Μέλη: Δ. Δημητρακόπουλος, Σ. Μπομπολάκης
  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: Δ. Μπάλλας, Γ. Οικονομόπουλος