» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Θερινές Μεταγραφές
Ε.Ο.Μ.

Θερινές Μεταγραφές

Διαβάστε τις οδηγίες:

Διευκρινήσεις και βοήθεια, αφού διαβάσετε τις οδηγίες, για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και για την αίτηση και για την πληρωμή παρακαλώ καλέστε : 210 7480400 καθημερινές : 11:00-16:00 και ζητήστε το τμήμα μεταγραφών.

Το έντυπο θα το βρείτε εδώ.

Η αίτηση μεταγραφής αποστέλλεται:

Μόνο από το σωματείο προορισμού τις προβλεπόμενες ημερομηνίες (Συνημμένη ανακοίνωση).

Τα αρχεία που θα αποστέλλονται εκτός μεταγραφικής περιόδου θα απορρίπτονται.

Θα γίνεται ηλεκτρονική ενημέρωση στο επίσημο email του σωματείου προορισμού.

Οι μεταγραφές αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο tournaments@hellasbridge.org και σε κανένα άλλο email. Αν σταλούν σε άλλο email δεν γίνονται αποδεκτές και ενδεχομένως δεν θα λάβετε απάντηση. 

Το αρχείο της αίτησης πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Όχι φωτογραφία και μετά μετατροπή του σε pdf.

Τα αρχεία που δεν θα εμφανίζουν πλήρη στοιχεία ή δεν θα είναι ορθά σκαναρισμένα θα κρίνονται ακατάλληλα και θα απορρίπτονται με ηλεκτρονική ενημέρωση στο επίσημο email του σωματείου προορισμού.

Μην χρησιμοποιείτε παλαιά έντυπα. Είναι άκυρα.

Βάλτε την ένδειξη Χ μόνο στο πεδίο Μεταγραφή Θερινής περιόδου (χωρίς συναίνεση σωματείου προέλευσης). 

Μην περιμένετε την τελευταία ημέρα να στείλετε τις μεταγραφές. Αν τις στείλετε τελευταία μέρα και σας επιστραφούν η επόμενη μέρα που θα τις στείλετε θα είναι εκτός μεταγραφικής περιόδου και οι μεταγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Μην πληρώνετε  μεταγραφή πριν λάβετε email ότι είναι αποδεκτή για την λίστα. Τα χρήματα που θα έχουν πληρωθεί πριν το email επιβεβαίωσης θα επιστραφούν εφόσον εμφανίζεται το ΙΒΑΝ του καταθέτη. Εφόσον δεν εμφανίζεται θα εκδοθεί ΑΕ και θα επιστραφούν όταν ο καταθέτης δώσει το ΙΒΑΝ.

Συνδρομές Μεταγραφών:

Για μεμονωμένη μεταγραφή: Πρώτα το σωματείο προορισμού θα λάβει email επιβεβαίωσης ότι η μεταγραφή είναι σωστή. Θα σας ειδοποιήσει και στη συνέχεια η αιτιολογία προς δικαιούχο θα πρέπει να είναι ο αριθμός μητρώου του αθλητή και το λεκτικό Μ  

Παράδειγμα: 4446Μ

Για περισσότερες από μια μεταγραφές: Η αιτιολογία προς δικαιούχο θα πρέπει να είναι τα αρχικά του σωματείου προορισμού κενό και το λεκτικό Μ.

Παράδειγμα με σωματείο Αθηναϊκός Ομιλος Μπριτζ: ΑΟΜ Μ (αν μπει στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς κενό είναι άλλο σωματείο άλλος και ο λόγος κατάθεσης)

Σε περίπτωση διαφορετικής αιτιολογίας προς δικαιούχο:

Θα επιστραφούν τα χρήματα εφόσον είναι εμφανές το ΙΒΑΝ του λογαριασμού του καταθέτη 

Θα εκδοθεί ΑΕ λοιπών εσόδων και δεν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή.

Παράδειγμα προς αποφυγή:

Παράβολο μεταγραφής 4446.

Λάθος αιτιολογία τα χρήματα θα επιστραφούν.

Οι μόνες αιτιολογίες είναι :

Αριθμός Μητρώου Μ

Αρχικά σωματείου Μ

Η συνδρομή ορίζεται σε 40€.

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ θα εκδόσει Απόδειξη Είσπραξης.

Όσοι/όσες γεννήθηκαν από το 1999 και μετά καταβάλλουν το 50%.

Όσοι/όσες γεννήθηκαν από το 2006 και μετά δεν καταβάλλουν συνδρομή.

Οι αθλητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας στον νομό που εδρεύει το Σωματείο που επιθυμούν να μεταγραφούν, αλλά όχι και το Σωματείο από όπου προέρχονται, δεν καταβάλλουν συνδρομή. Ο τόπος κατοικίας αποδεικνύεται με πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος, τηλεφώνου ή ύδρευσης ή με υπεύθυνη δήλωση του αθλητή ή της αθλήτριας που επιθυμεί να μεταγραφεί από το gov.gr.

Οι αθλητές/τριες οι οποίοι/ες προέρχονται από Σωματείο που έχει καταστεί ή έχει δηλώσει ότι είναι ανενεργό, οι ίδιοι/ες, χωρίς να χρειάζεται συγκατάθεση του Σωματείου προέλευσης και χωρίς την καταβολή συνδρομής.

Οι αθλητές/τριες οι οποίοι επιστρέφουν σε σωματείο που δεν ήταν στο μητρώο της ΓΓΑ αλλά πλέον είναι δεν καταβάλουν συνδρομή.

Συνημμένα έγγραφα: