» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Σεμινάριο Δόκιμων Εκπαιδευτών 4η συνάντηση
Ε.Ο.Μ.

Σεμινάριο Δόκιμων Εκπαιδευτών 4η συνάντηση

Η τέταρτη συνάντηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 και θα επαναληφθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 την ίδια ώρα, μέσω της πλατφόρμας webex.

Η συνάντηση θα διαρκέσει 3 ώρες περίπου.

Θέματα τέταρτης συνάντησης:

  • Παρουσίαση του προγράμματος αποτελεσμάτων perfect score και τρόπος δημιουργίας αρχείων για μαθητικά τουρνουά
  • Κανόνες διαιτησίας και συμπεριφοράς για την ομαλή μετάβαση του μαθητή σε παίκτη
  • Εισαγωγή στις δυνατότητες που έχει ο εκπαιδευτής του μπριτζ  προκειμένου να αξιοποιήσει την τεχνολογία για διαδικτυακά μαθήματα
  • Παρατηρήσεις και σχόλια για τα αρχεία διανομών των συμμετεχόντων
  • Ενημέρωση για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων ως "δόκιμοι" και για το σεμινάριο που θα ακολουθήσει και τις εξετάσεις 
  • Συζήτηση
    Οι συμμετέχοντες έχουν λάβει με e-mail οδηγίες για τη συμμετοχή τους.

Στο τέλος της συνάντησης θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες αξιολόγηση της διαδικασίας.

Θυμίζουμε ότι η παρακολούθηση και των τεσσάρων συναντήσεων, καθώς και η συμμετοχή όλων στις ασκήσεις και την πρακτική, είναι υποχρεωτική για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων αρχικά ως δόκιμων εκπαιδευτών της ΕΟΜ για την επόμενη διετία, καθώς και για το δικαίωμά τους να παρακολουθήσουν το σεμινάριο που θα αφορά σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία αρμόδιο είναι το Τμήμα Μαθημάτων της ΕΟΜ
(κα Μπαμπούλα, τηλ 6973023831)

Δηλώσεις συμμετοχής
Πέμπτη 23/5/2024
Σάββατο 25/5/2024