» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Σεμινάριο Δόκιμων Εκπαιδευτών 3η συνάντηση
Ε.Ο.Μ.

Σεμινάριο Δόκιμων Εκπαιδευτών 3η συνάντηση

Η τρίτη συνάντηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 και θα επαναληφθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2024 την ίδια ώρα, μέσω της πλατφόρμας webex.

Η συνάντηση θα διαρκέσει 3 ώρες περίπου.

Θέματα τρίτης συνάντησης:

 • Πρακτική των συμμετεχόντων με μικροδιδασκαλίες προς τους μαθητές πάνω στα εξής: 
  1. Εμπάς
  2. Απάντηση 1ΧΑ σε άνοιγμα 1 σε χρώμα
  3. Κοντρ ομιλίας
  4. Stayman
  5. Άνοιγμα 2 σπαθιά και επαναδήλωση
 • Εισαγωγή στο bridge compozer και στην παραγωγή διανομών
 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα αποτελεσμάτων της ΕΟΜ Perfect Score
 • Συζήτηση

Οι συμμετέχοντες έχουν λάβει με e-mail οδηγίες για τη συμμετοχή τους.

Στο τέλος της συνάντησης θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες αξιολόγηση της διαδικασίας και θα δοθούν οι οδηγίες για την προετοιμασία της επόμενης συνάντησης.

Θυμίζουμε ότι η παρακολούθηση και των τεσσάρων συναντήσεων, καθώς και η συμμετοχή όλων στις ασκήσεις και την πρακτική, είναι υποχρεωτική για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων αρχικά ως δόκιμων εκπαιδευτών της ΕΟΜ για την επόμενη διετία, καθώς και για το δικαίωμά τους να παρακολουθήσουν το σεμινάριο που θα αφορά σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία αρμόδιο είναι το Τμήμα Μαθημάτων της ΕΟΜ
(κα Μπαμπούλα, τηλ 2107480400-2, εσωτ. 111, καθημερινά 10.30 -17.00)

Δηλώσεις συμμετοχής
Α γκρουπ Πέμπτη 4/4/2024
Β γκρουπ Σάββατο 6/4/2024