» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Προτεινόμενες αλλαγές ΠΚ για ΓΣ 2023
Ε.Ο.Μ.

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ

πριν 2 εβδομάδες

Προτεινόμενες αλλαγές ΠΚ για ΓΣ 2023

Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει τις προτεινόμενες αλλαγές των Πάγιων Κανονισμών της ΕΟΜ, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2023.

Για κάθε κανονισμό θα βρείτε (α) το αρχικό κείμενο με σημειωμένες όλες διαγραφές και προσθήκες και (β) το τελικό κείμενο, όπως διαμορφώνεται εφόσον εφαρμοσθούν όλες οι προτεινέμενες αλλαγές.

Συνημμένα έγγραφα: