» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Πολυήμερο Ταυτόχρονων Μαθητικών ημερίδων - Προκήρυξη
Ε.Ο.Μ.

Πολυήμερο Ταυτόχρονων Μαθητικών ημερίδων - Προκήρυξη

Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2023/ Aρ. Πρωτ. 152/23/ΕΕ/αμ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38/2023

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, με στόχο την αγωνιστική εμπειρία, αλλά και τη μεταξύ τους γνωριμία, όλων όσων μαθαίνουν μπριτζ την περίοδο Οκτώβριος 2023 – Μάιος 2024, διοργανώνει Πολυήμερο Αγώνα πέντε ημερίδων 5ης βαθμίδος. Οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς για τα ταυτόχρονα, με ανάθεση σε δύο ή περισσότερα κέντρα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

  • 1η ημερίδα: Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 στις 18:00
    Στην Αττική στους ομίλους ΑΟΜΒ και ΟΑΜΚΗ
    Στη Θεσσαλονίκη στον ΟΑΜΘ
  • 2η ημερίδα – κοπή πίτας: Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 

Οι τόποι διεξαγωγής των ημερίδων θα συμπληρώνονται στην παρούσα προκήρυξη. Αιτήματα των Σωματείων ανάθεσης, για αλλαγές που θα προκύψουν, θα εξετάζονται από το ΔΣ της ΕΟΜ.

Για την εβδομάδα του ταυτόχρονου αγώνα, δηλαδή από Δευτέρα 11/12/2023 έως και Κυριακή 17/12/2023, δεν θα γίνουν δεκτά μαθητικά τουρνουά από κανένα Σωματείο.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην σελίδα αποτελεσμάτων των ταυτόχρονων τουρνουά της ΕΟΜ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ξεκίνησαν μπριτζ από τον Οκτώβριο του 2023. Θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν όσοι με βεβαίωση των διαπιστευμένων εκπαιδευτών επαναλαμβάνουν τα μαθήματα του πρώτου έτους.

Η ΕΟΜ αθλοθετεί για κάθε ημερίδα έπαθλα για τις συγκεντρωτικές κατατάξεις ως εξής:

  1. Το 1ο ζεύγος μαθητών της Αττικής για κάθε ημερίδα
  2. Το 1ο ζεύγος μαθητών της Περιφέρειας για κάθε ημερίδα
  3. Στους πρώτους δύο μαθητές της Αττικής της συγκεντρωτικής κατάταξης του πολυήμερου*
  4. Στους δύο πρώτους μαθητών της Περιφέρειας της συγκεντρωτικής κατάταξης και των πέντε ημερίδων

Τα έπαθλα της Περιφέρειας θα αποσταλούν στους νικητές. Ειδικά πρόσθετα έπαθλα, που θα δοθούν σε κάθε κέντρο, θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη του αγώνα από τους διοργανωτές.

* Όσοι μαθητές θέλουν να βρίσκονται στην ατομική γενική κατάταξη του Πολυημέρου, που θα προκύψει στο τέλος όλων των ημερίδων, μπορούν να χάσουν το πολύ μια ημερίδα, ενώ, για όσους παίξουν σε όλες, η μέση απόδοσή τους (ποσοστό επί τοις εκατό) θα προκύψει αφού αφαιρεθεί το χειρότερο ποσοστό τους. 

Θα παίζονται σε κάθε ημερίδα τουλάχιστον 12 προμοιρασμένες διανομές και οι μαθητές θα παίρνουν τους προβλεπόμενους από τον κανονισμό βαθμούς διάκρισης. Στις δύο πρώτες ημερίδες δεν θα χρησιμοποιηθούν Bridge Mates και οι διανομές θα συνοδεύονται με scoresheets με την προτεινόμενη αγορά και αντάμ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων (βιβλίο, «σκονάκι», τελικό συμβόλαιο πάνω στο τραπέζι κλπ). Βαθμοί διάκρισης θα αποδίδονται μόνο από τις ημερίδες και όχι από τις συγκεντρωτικές κατατάξεις.

Τους αγώνες θα διευθύνουν πτυχιούχοι διαιτητές (υποχρεωτικά πτυχιούχοι για πόλεις με άνω των δύο Σωματεία), οι οποίοι είναι και πτυχιούχοι ή ανώτερης βαθμίδος εκπαιδευτές της ΕΟΜ.

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στο site της ΕΟΜ οι διανομές που παίχτηκαν σχολιασμένες. Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 6 ευρώ το άτομο. 

Είναι απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής για την 1η  και 2η ημερίδα μέσω των εκπαιδευτών στο lessons@hellasbridge.org. Με νεότερη ανακοίνωση θα ορισθεί η ημερίδα στην οποία οι δηλώσεις θα γίνονται στο site της ΕΟΜ, με συμμετέχοντες μόνο μαθητές που έχουν εκδώσει και έχουν ενεργό δελτίο αθλητικής ιδιότητας. 

Οργανωτική Επιτροπή:
Τμήμα Μαθημάτων & Επιτροπή Εκπαίδευσης ΕΟΜ

Συνημμένα έγγραφα: