» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών
Ε.Ο.Μ.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών, ο διήμερος αγώνας που απευθύνεται σε όλους όσους ξεκίνησαν τη μαθητεία τους στο αγωνιστικό μπριτζ την περίοδο Οκτώβριος 2023 - Μαΐος 2024, ξεκινά το Σάββατο 01/06/2024.

Παραθέτουμε την προκήρυξη του αγώνα, τον ειδικό κανονισμό, οδηγίες για τη χρήση των Bridge Mates και ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες ότι στην παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθούν οι αρχικές τους θέσεις καθώς και οι αριθμοί που θα έχουν στον αγώνα, όπως και οι διανομές που θα παιχθούν σχολιασμένες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάθε Σωματείο θα ανακοινώνει την τοπική κατάταξη χωρίς βαθμούς νίκης και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να βλέπουν τη γενική κατάταξη, μετά τη συνένωση των αποτελεσμάτων, από το πεδίο "αποτελέσματα" του site. ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα των ταυτόχρονων.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Συνημμένα έγγραφα: