» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Οργάνωση Σωματείων για την καμπάνια διάδοσης 2023
Ε.Ο.Μ.

Οργάνωση Σωματείων για την καμπάνια διάδοσης 2023

Η ΕΟΜ ενημερώνει τα Σωματεία ότι ξεκινά προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση νέων μαθητών
με ημερομηνία έναρξης μαθημάτων τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των σωματείων να φροντίσουν για τα εξής:

 1. Να στείλουν στο Τμήμα Μαθημάτων (lessons@hellasbridge.org) τα στοιχεία που αφορούν στο
  πρόγραμμα μαθημάτων για τους πρωτοετείς (ημέρα/ες μαθημάτων, ώρα, ημερομηνία 1ης
  συνάντησης, τηλέφωνο υπευθύνου για την επικοινωνία των ενδιαφερομένων) τα οποία θα
  αναρτηθούν στο site της ΕΟΜ στο «Πώς θα μάθετε μπριτζ». Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει
  να επικοινωνήσει άμεσα με το Τμήμα Μαθημάτων (κα Μπαμπούλα) για τους καταλόγους των
  παλαιότερων ενδιαφερομένων.
 2. Να στείλουν το πρόγραμμα μαθημάτων για δευτεροετείς και προχωρημένους για να αναρτηθεί
  στον σχετικό χώρο του site.
 3. Να ενημερώσουν το Τμήμα Μαθημάτων σχετικά με τον εκπαιδευτή για τους πρωτοετείς και
  δευτεροετείς μαθητές, καθώς και τους βοηθούς τους. Σημειώνεται ότι για τα Σωματεία της
  Αττικής θα πρέπει να είναι πτυχιούχος, ενώ για τα Σωματεία της Περιφέρειας να πληροί τις
  προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση.
 4. Να ελέγξουν στο site της ΕΟΜ τα στοιχεία που αφορούν στον όμιλό τους (τηλέφωνα
  επικοινωνίας, διεύθυνση, χάρτη, καθώς και πρόγραμμα αγώνων εν όψει της χειμερινής περιόδου)
  και να στείλουν τις όποιες διορθώσεις.
 5. Να φροντίσουν προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα ενδιαφερόμενοι παλαιότερων ετών ή
  ανενεργοί αθλητές, παραλαμβάνοντας τα σχετικά στοιχεία μετά από επικοινωνία τους με το
  Τμήμα Μαθημάτων.
 6. Να ενημερώσουν το Τμήμα Μαθημάτων για την πρόθεσή τους να παρουσιάσουν το μπριτζ στα
  σχολεία της περιοχής τους, ώστε να λάβουν τις σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία και τον
  εκπαιδευτή – εκπρόσωπο με τον οποίον θα συνεργαστούν, ειδικά για την Αττική.

Διαφημιστικό υλικό, όπως αφίσες, φυλλάδια, παρουσίαση για το μπριτζ σε power point και
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ είναι στη διάθεση των Σωματείων.

Τα βιβλία 1 και 4 που αφορούν στην έναρξη της νέας «σχολικής» περιόδου θα δοθούν ως εξής:

Βιβλίο 1 («Βασικές έννοιες»)

Ο αριθμός των βιβλίων 1 θα είναι ανάλογος με τον αριθμό των μαθητών, όπως θα προκύπτουν
από την ενημέρωση με mail των εκπαιδευτών και την εξέλιξη της καμπάνιας και θα δοθούν κατά
τη διάρκεια και μετά το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων.

Βιβλίο 4 («Βελτιώνοντας την κρίση σας 1»)

Ο αριθμός των βιβλίων 4 θα είναι ανάλογος με τον αριθμό των ενεργών δελτίων των δευτεροετών
μαθητών και θα έχει προηγηθεί η αποστολή του προγράμματος μαθημάτων και ο εκπαιδευτής.
Τα Σωματεία της Περιφέρειας θα μπορούν να παραλάβουν το υλικό τους στο Διασυλλογικό και θα
ενημερωθούν για τις όποιες προγραμματισμένες αποστολές.

Περισσότερες οδηγίες και διευκρινίσεις θα δοθούν στους εκπαιδευτές στη διαδικτυακή
συνάντηση που ορίζεται για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 στις 13.00, μέσω της πλατφόρμας
webex. Το link θα σταλεί στα σωματεία και στο teachers@hellasbridge.org.