» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Μαθήματα σε παιδιά - Νέα τμήματα
Ε.Ο.Μ.

Μαθήματα σε παιδιά - Νέα τμήματα

Η ΕΟΜ ενημερώνει τα Σωματεία ότι θα δημιουργηθούν τμήματα μαθημάτων μπριτζ από εξειδικευμένους εκπαιδευτές τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 14 ετών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο lessons@hellasbridge.org ή τηλεφωνικά στο 210 748 0400, μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας τμήματος ή τμημάτων.

Προπονήσεις Νέων

Η ΕΟΜ καλεί τους αθλητές/αθλήτριες που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2003 και επιθυμούν να ενταχθούν σε διετές πρόγραμμα προπονήσεων για τις κατηγορίες U21 και U16 υπό τον Προπονητή της ΕΟΜ Βασίλη Βιρβιδάκη, να δηλώσουν μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο lessons@hellasbridge.org. Για τους κάτω των 18 το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί από τους κηδεμόνες των αθλητών. Στο μήνυμα θα αναφέρονται η ημερομηνία γέννησης του αθλητή/αθλήτριας και τα στοιχεία επικοινωνίας των αθλητών και των κηδεμόνων τους για τους κάτω των 18.

Για τους νέους που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών του έτους δεν απαιτείται νέα δήλωση.