» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Αναθεώρηση Θεσμικού Πλαισίου Εκπαίδευσης
Ε.Ο.Μ.

Αναθεώρηση Θεσμικού Πλαισίου Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στο πεδίο "αρχεία" το αναθεωρημένο Θεσμικό Πλαίσιο για την Εκπαίδευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και έγκριση του ΔΣ της ΕΟΜ.

Καλούνται τα Σωματεία, οι εκπαιδευτές και οι διαιτητές της ΕΟΜ να λάβουν γνώση για αλλαγές και προσθήκες που τους αφορούν, οι οποίες είναι υπογραμμισμένες στο νέο αρχείο.
Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικά με την όλη διαδικασία της εκπαίδευσης, βάσει της εν λόγω αναθεώρησης