» Νέα / Ανακοινώσεις ομίλων / Κλειστός ο ΟΑΜΠΕΙ
Ο.Α.Μ.Πει.

Κλειστός ο ΟΑΜΠΕΙ

Ο όμιλος αναβάλει την προγραμματισμένη σημερινή ημερίδα λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα.