Foreign visitors

Στελέχη – Δάσκαλοι

Σεμινάριο και Εξετάσεις Εκπαιδευτών 2022

Οργανωτικά έτους 2022-23

 • Νέα τμήματα μαθητών Οκτωβρίου/ανακήρυξη νέων εκπαιδευτών
 • Παραλαβές βιβλίων
 •  Αποστολή Στατιστικών δελτίων
 • Αποστολή φύλλου μαθήματος μετά από κάθε μάθημα
 • Οι μαθητές στις λίστες students2223@hellasbridge.org
 • Εφημεριδάκι μαθητών
 • Αξιολογήσεις μαθητών για τους εκπαιδευτές
 •  Ταυτόχρονες μαθητικές ημερίδες
 • Έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου 2023 – βιβλία 2 και 3
 •  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών – βιβλίο 9 και 10
 •  Προετοιμασία για τη 2η χρονιά – βιβλία 11,12,13,14
 •  Διαδικτυακές συναντήσεις/επιμορφώσεις εκπαιδευτών στην πορεία του έτους
  22-10-22: Καλωσόρισμα των νέων εκπαιδευτών/ Ενημέρωση για την καμπάνια της ΕΟΜ/ Τι ισχύει για τα αγωνιστικά δελτία των μαθητών/ Επισημάνσεις για τις συμπεριφορές “μηδενικής ανοχής” / Σχέση των εκπαιδευτών με τα Σωματεία/
  14-01-23: Ενημέρωση για ταυτόχρονες ημερίδες και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών/Θέματα μεθόδου: αντάμ, εμπάς, stop, διορθώσεις βιβλίων, διανομές/Νέα βιβλία άμυνας εκτέλεσης/Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου/Διδασκαλία σε προχωρημένους μαθητές/Ανανεώσεις δελτίων juniors/Ξανά μαθητές και μεταγραφές/Μαθητικά τουρνουά και αποστολή μαθητικών αρχείων στο ps/Φύλλο μαθήματος/ Εκδόσεις ΑΔ και βιβλία/Παρουσίαση του μπριτζ σε σχολεία και οργάνωση δράσεων για υλικό διάδοσης σε παιδιά/Νέο σεμινάριο για δόκιμους εκπαιδευτές.
 •  Εκπαίδευση εκπροσώπων ΕΟΜ σε σχολεία
  1η ενημέρωση μέσω webex Σάββατο 24/9/2022 14:00 – 15:00
  2η ενημέρωση μέσω webex Σάββατο 14/01/2023 15:00 – 16:00
 •  Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε σχολεία για δημιουργία σχολικών ομίλων μπριτζ
 •  Παρουσιάσεις του μπριτζ σε σχολεία και άλλους φορείς
 •  Πρόγραμμα για μη βλέποντες
 •  Οι όροι του μπριτζ στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
 • Ζητούνται Εκπαιδευτές για μαθήματα στην Περιφέρεια

 

Σεμινάρια Εκπαιδευτών 2021

GDPR

Πρότυπο έγγραφο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων για τα σωματεία.

Δείτε το δείγμα εδώ.

Εξετάσεις Εκπαιδευτών 2018

Ανακήρυξη επιτυχόντων εκπαιδευτών

Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων
(Οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθούν τις μικροδιαδασκαλίες των συναδέλφων τους, αλλά θα παραλάβουν το δικό τους θέμα μισή ώρα πριν την εξέτασή τους)
Απαντήσεις Θεμάτων Γραπτών Εξετάσεων
Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους:
1. Για τις γραπτές εξετάσεις
2. Για τις μικροδιδασκαλίες
(οι εξεταστές βαθμολογούν βάσει αυτού του εντύπου: Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλιών)
3. Για την παιδαγωγική συνέντευξη
(οι εξεταστές βαθμολογούν βάσει αυτού του εντύπου: Αξιολόγηση Παιδαγωγικής Συνέντευξης)

 1. Προκήρυξη
  Βιβλιογραφία-εξετάσεων-2018

Σεμινάριο Εκπαιδευτών ΕΟΜ Ιούλιος 2017

 • Απολογισμός διδακτικού Έτους 2016-2017
  1. Εκπαίδευση Ανηλίκων
  1. Παιδαγωγικά – Διαδακτικά
  1. Σχετικές ανακοινώσεις
   Προκήρυξη – Πρόγραμμα

  Νέοι Εκπαιδευτές & Διαιτητές - Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2016

  Εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Παρουσίαση του Μπριτζ στα σχολεία Α’βάθμιας Εκπαίδευσης
  (Άδεια Εισόδου, Ανακοίνωση ΕΟΜ)
 • Παιδαγωγικά 2016

  Σεμινάριο Εκπαιδευτών 2016

 • Απολογισμός Εκπαιδευτικής Χρονιάς 2015 (Παπασπύρου Δημήτρης)
  Διδακτικό έτος 2015 – 2016 Στατιστικά Στοιχεία (Βιρβιδάκης Βασίλης – Μπαμπούλα Αναστασία)
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Kids under 16” (Παπασπύρου Δημήτρης – Κορώνη Μαριάννα)
  Η ομάδα Παίδων της Καλαμάτας (Λαντζούνη Μαρίνα)
 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
  Puppet Stayman (Οικονόμου Ευδοκία)
  Κοντρ ομιλίας (Ντουβής Μανώλης)
  Stayman ή Transfer (Μπενιού Μαρία)
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017
  1ο και 2ο έτος σπουδών (Βιρβιδάκης Βασίλης)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
  Μηδενική ανοχή στις δυσάρεστες συμπεριφορές  (Δελημπαλταδάκης Νίκος)
  α. Αντιμετώπιση του “ανθρωποδιώκτη”
  β. Οι 13 συμπεριφορές που πρέπει να εκλείψουν
 • Από μαθητής σε παίκτης (Μπενιού Μαρία)
  Η σημαντικότητα της 1ης συνάντησης (Δημητρακόπουλος Γιώργος)
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 16/7 – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
  Βιωματικό Σεμινάριο 2016 – Δείτε το βίντεο εδώ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Λόγος και έκφραση – Ο δάσκαλος ως ηθοποιός (Αρώνης Μπάμπης – Μαρουσώ Γεωργοπούλου)
  α. ασκήσεις ορθοφωνίας
  β. κανόνες προφοράς
  γ. διαφραγματική αναπνοή
 • Η ευθύνη του εκπαιδευτή για την ασφάλεια της ομάδας (Οικονόμου Νικόλας)
 • Διατροφή Μνήμη και Μπριτζ (Οικονόμου Ευδοκία)
 • Η σύγχρονη Τεχνολογία στην υπηρεσία των μαθημάτων
  Μάθηση εξ αποστάσεως(Καρτάλος Διονύσης,Τάσσιος Δημοσθένης)
  Παραγωγή Διανομών (Κουτούγκος Μίλτος)
  Πλατφόρμα Leonardo (Ψαλίδα Άννα)
 • …………………………………………….
  Πρόγραμμα Διημέρου 
 • Ανακοίνωση – Προκήρυξη – Ημερομηνίες
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Εισηγήσεις
 • Εξετάσεις Εκπαιδευτών 2016

  Σεμινάριο Στελεχών 2016

  Εξετάσεις 2015

  Σεμινάριο 2015


  Για τις εξετάσεις Δασκάλων: θέματα, απαντήσεις, προκήρυξη, θεσμικό πλαίσιο δείτε:
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
  1. ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ:
  1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
  1. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Σχετικές ανακοινώσεις:
  2. Πρόγραμμα
  3. Εισηγήσεις
  4. Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου / Βιωματικό Εργαστήρι

  Σεμινάριο 2014

  Forum

 • Στον σύνδεσμο που αποκαλούμε FORUM έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτές του μπριτζ, προκειμένου να ανταλλάσουν πληροφορίες και υλικό σχετικά με την εκπαίδευση του μπριτζ