Foreign visitors

Πρακτικά Γ.Σ.

2022

 1. Πρακτικά ΓΣ 16.04.22
2. Πρακτικά ΓΣ 19.11.22

2021

1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΣ 03.04.21 και Παραρτήματα
2. Πρακτικά ΓΣ της 27/11/2021

2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ ΤΗΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Εκθεση Ελέγχου 2019

2019

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 16ης Μαρτίου 2019
 2. Πρακτικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουλίου 2019
 3. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 12 Οκτωβρίου 2019

2018

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου 2018
 2. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 6ης Οκτωβρίου 2018

2017

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαρτίου 2017
 2. Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουλίου 2017
 3. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου 2017

2016

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 19ης Μαρτίου 2016
 2. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 8ης Οκτωβρίου 2016

2015

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 10ης Οκτωβρίου 2015

2014

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαρτίου 2014
 2. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 20ης Σεπτεμβρίου 2014

2013

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 30ης Μαρτίου 2013
 2. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 19ης Οκτωβρίου 2013

2012

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου 2012
 2. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 13ης Οκτωβρίου 2012

2011

 1. Πρακτικά  Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαρτίου 2011
 2. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 22 Οκτωβρίου 2011

2010

 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2010
 2. Έκθεση πεπραγμένων Οκτώβριος 2010
 3. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 23ης Οκτωβρίου 2010

2009

 1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαρτίου 2009
 2. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Οκτωβρίου 2009

2008

 1. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαρτίου 2008
 2. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Νοεμβρίου 2008
 3. Παρέμβαση Π. Μυριτζή (συνημμένο της Γ.Σ. της 1/11/2008)
 4. Παρέμβαση Ν. Καραμανλή (συνημμένο της Γ.Σ. της 1/11/2008)

2007

 1. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Νοεμβρίου 2007

Επιλογές