Foreign visitors

Πανελλαδική Ταυτόχρονη Ημερίδα

Ανακοίνωση

Λεπτομέρειες διεξαγωγής αγώνα

Πίνακας  Σωματείων

Έναρξη: 02/05 και ώρα 14:00

Λήξη: 07/05 και ώρα 10:00

Σε περίπτωση που δε μπορείτε να δηλώσετε, επικοινωνήστε απευθείας με το Σωματείο.

Δηλώσεις Συμμετοχής Αττικής

Δηλώσεις Συμμετοχής Περιφέρειας

Επιλογές