» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Οδηγίες κατάθεσης
Ε.Ο.Μ.

, ανανέωση πριν 2 μέρες

Οδηγίες κατάθεσης

Σε όλες τις συναλλαγές με τις συνεργαζόμενες με την ΕΟΜ τράπεζες, ανεξάρτητα από το είδος αυτών, στην αιτιολογία προς δικαιούχο και όχι σε άλλο πεδίο, εισάγονται τα κάτωθι «λεκτικά»:

1. Οδηγίες κατάθεσης ανανέωσης Αγωνιστικού Δελτίου Αθλητών χωρίς διαμεσολάβηση Σωματείου.

Οι αθλητές/τριες μπορούν να ανανεώσουν το ΑΔ τους χωρίς την διαμεσολάβηση των σωματείων: Στην αιτιολογία προς δικαιούχο αρκεί να βάλουν τον αριθμό μητρώου τους 

Παράδειγμα: 4446

2. Οδηγίες κατάθεσης από Σωματείο:

Α. Κατάθεση για συνδρομές Σωματείου:

Η παρακάτω αιτιολογία αφορά τα εξής είδη συνδρομών σωματείου:

  • Ετήσια Συνδρομή
  • Έκτακτη Συνδρομή
  • Συνδρομή από αγώνες σωματείου

Αιτιολογία προς δικαιούχο: ΑΡΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Παράδειγμα για το σωματείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ: ΑΟΜ

Προαιρετικά, δίνεται η δυνατότητα στα σωματεία μέλη να επιλέξουν το είδος των παραπάνω συνδρομών ως εξής:

  • Κατάθεση για συνδρομές από αγώνες Σωματείου:

Αιτιολογία προς δικαιούχο: ΑΡΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΑ

Παράδειγμα για το σωματείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ: ΑΟΜ ΣΑ

  • Κατάθεση για Εγγραφή Σωματείου:

Αιτιολογία προς δικαιούχο: ΕΓ ΑΡΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Παράδειγμα με το σωματείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ: ΕΓ ΑΟΜ

  • Κατάθεση για Ετήσια Συνδρομή σωματείου:

Αιτιολογία προς δικαιούχο: ΕΣ ΑΡΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Παράδειγμα για το σωματείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ: ΕΣ ΑΟΜ

  • Κατάθεση Έκτακτης Συνδρομής:

Αιτιολογία προς δικαιούχο: ΕΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Παράδειγμα για το σωματείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ: ΕΕ ΑΟΜ

Β. Κατάθεση για ανανεώσεις αγωνιστικών δελτίων:

Πριν την κατάθεση πρέπει να γίνει αποστολή email με μητρώα και ονόματα αθλητών στο tournaments@hellasbridge.org

Μετά την αποστολή του email, ακολουθεί η κατάθεση με αιτιολογία προς δικαιούχο: ΑΔ ΑΡΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Παράδειγμα για το σωματείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ: ΑΔ ΑΟΜ

Γ. Κατάθεση για Εκδόσεις αγωνιστικών Δελτίων:

Πριν την κατάθεση πρέπει να γίνει αποστολή email στο lessons@hellasbridge.org με τα έντυπα εκδόσεων των ΑΔ και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά. Μετά την αποστολή του email το Τμήμα Μαθημάτων απαντά εγκρίνοντας τις εκδόσεις και ακολουθεί η κατάθεση με αιτιολογία προς δικαιούχο: ΕΔ ΑΡΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Παράδειγμα για το σωματείο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ: ΕΔ ΑΟΜ

3. Λοιπές καταθέσεις:

Ανάλογα με το είδος της συνδρομής σε κάθε σχετική ανακοίνωση θα αναγράφεται και το «λεκτικό» που απαιτείται στην αιτιολογία προς δικαιούχο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε καταθέσεις που δεν έχουν τηρηθεί τα παραπάνω «λεκτικά» στην αιτιολογία προς δικαιούχο, δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από την υπηρεσία ο λόγος της κατάθεσης των χρημάτων και δεν θα εκδοθεί η ανάλογη Απόδειξη Είσπραξης.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ εκδίδει Αποδείξεις Είσπραξης για κάθε της συναλλαγή εσόδων εντός 24ρων ωρών των εργάσιμων ημερών.

Όλοι οι λογαριασμοί εμφανίζουν επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟΜ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

ΕΘΝΙΚΗ:
ΙΒΑΝ: GR 93 0110 0800 0000 0804 8056 900

ALPHA BANK:
IBAN: GR 34 0140 1120 1120 0200 2021 729

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΙΒΑΝ: GR 83 0172 0790 0050 7910 4842 074