» Νέα / Ανακοινώσεις ΕΟΜ / Ενίσχυση Σωματείων για Διάδοση του Αγωνιστικού Μπριτζ
Ε.Ο.Μ.

Ενίσχυση Σωματείων για Διάδοση του Αγωνιστικού Μπριτζ

Μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ ενισχύονται οι προσπάθειες των συλλόγων για την διάδοση του αθλήματος και την διατήρηση των νέων αθλητών, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τα μαθητικά αγωνιστικά δελτία (10 & 20€) που θα εκδοθούν και θα εξοφληθούν από 1/10/2023 έως και 28/02/2024 θα επιστραφούν στους συλλόγους μετά την 1/3/2024.

2. Τα μαθητικά αγωνιστικά δελτία (10 & 20€) που θα εκδοθούν και θα εξοφληθούν από 1/03/2024 έως και 30/06/2024 θα επιστραφούν στους συλλόγους μετά την 1/7/2024.

3.Για όσα από τα μαθητικά δελτία εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν από 1/10/2022 έως και 30/06/2023 και έχουν εκδώσει νέο αγωνιστικό δελτίο (15 ή 30€) θα επιστραφεί το 50% στα σωματεία μετά την 1/3/2024, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις που ισχύουν σωρευτικά και όχι διαζευκτικά:

  • Να έχει εκδοθεί και εξοφληθεί το νέο αγωνιστικό δελτίο έως και την 28/02/2024.
  • Ο αθλητής να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε 12 αγώνες 5ης βαθμίδας και άνω, από την 1/07/2023 έως και την 28/02/2024.
  • Να έχουν εκδώσει αγωνιστικό δελτίο τουλάχιστον το 60% των μαθητών ανά σωματείο.

 

4. Για όσα από τα μαθητικά δελτία εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν από 1/10/2022 έως και 30/06/2023 και έχουν εκδώσει νέο αγωνιστικό δελτίο (15 ή 30€) θα επιστραφεί το 33% στα σωματεία μετά την 1/3/2025, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις που ισχύουν σωρευτικά και όχι διαζευκτικά:

  • Να έχει εκδοθεί και εξοφληθεί το νέο αγωνιστικό δελτίο έως και την 28/02/2025.
  • Ο αθλητής να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε 24 αγώνες 5ης βαθμίδας και άνω, από την 01/01/2024 έως και την 31/12/2024.
  • Να έχουν εκδώσει αγωνιστικό δελτίο τουλάχιστον το 70% των μαθητών που ανανέωσαν την προηγούμενη χρονιά ανά σωματείο
  • Για τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων των μαθητικών αγωνιστικών δελτίων της φετινής χρονιάς θα υπάρξει ειδική απόφαση του ΔΣ.   

Ειδικά για τους συλλόγους που είχαν εκδώσει και εξοφλήσει άνω των 10 μαθητικών αγωνιστικών δελτίων από 1/10/2022 έως και 30/06/2023 το ισόποσο που αντιστοιχεί στο 50% της αξίας του 60% των νέων δελτίων (βλέπε ανωτέρω παράγραφος 3) μπορεί να καταβληθεί άμεσα, με την άμεση πληρωμή από την ΕΟΜ ενεργειών προβολής και διαφήμισης και την διαδικασία εξόφλησης των σχετικών παραστατικών σε συνεννόηση με τον κο Σουβατζή. Οι ενισχύσεις αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και την Παρασκευή 29/12/2023

Στην περίπτωση που το σωματείο δεν ανανεώσει το προαπαιτούμενο 60% το των αγωνιστικών δελτίων, το ποσό που αποδόθηκε να συμψηφίζεται με τις μελλοντικές επιστροφές μαθητικών αγωνιστικών δελτίων.    

  • Για την αποφυγή προβλημάτων ή ακόμη και λαθών στα παραστατικά, πριν από την έκδοση τους, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον κ. Σουβατζή Ιγνάτιο.