Foreign visitors

Παράταση στις Μεταγραφές 2021

Αθήνα, 07 Απριλίου 2021
Αριθ. Πρωτ. 12/21
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 2021

Ενημερώνονται οι αθλητές/τριες και τα Σωματεία ότι το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μεταγραφών για οποιονδήποτε λόγο, είναι από 24ης Αυγούστου μέχρι και 24ης Σεπτεμβρίου 2021. Με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ δόθηκε παράταση έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021
Οι αθλητές που επιθυμούν να μεταγραφούν πρέπει να καταθέσουν στην ΕΟΜ αίτηση μέσα σε αυτήν την προθεσμία. Κάθε αίτηση μεταγραφής που υποβάλλεται μετά την οριζόμενη προθεσμία θεωρείται εκπρόθεσμη και είναι, αυτοδικαίως, άκυρη.
Αίτηση μεταγραφής αποστέλλεται στην ΕΟΜ μόνο μέσω του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί ο αθλητής. Η απ’ ευθείας αποστολή της αίτησης μεταγραφής από τον ίδιο τον αθλητή απαγορεύεται ρητά.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά, που θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής και από συνδρομή (όπου απαιτείται), που κατατίθεται στις συνεργαζόμενες τράπεζες ή στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Η συνδρομή (καταστατικό ΕΟΜ άρθρο 29.2 και 29.9) για κάθε μεταγραφή αθλητή ορίζεται σε 40 ευρώ (θα εκδοθεί νόμιμη απόδειξη είσπραξης), με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
1. Οι γεννηθέντες από το 1996 και μετά καταβάλλουν το 50%.
2. Οι γεννηθέντες από το 2003 και μετά δεν καταβάλλουν συνδρομή.
3. Τηρούνται επίσης οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε ισχύουν (π.χ. άρθρο 2.5.8. παρ. 8α για τους αθλητές που κατέχουν τον τίτλο του ανώτατου μετρ).
4. Οι αθλητές οι οποίοι έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας στον νομό που εδρεύει το Σωματείο που επιθυμούν να μεταγραφούν, αλλά όχι και το Σωματείο από όπου προέρχονται, δεν καταβάλλουν συνδρομή. Ο τόπος κατοικίας αποδεικνύεται με πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος, τηλεφώνου ή ύδρευσης.
5. Οι αθλητές οι οποίοι προέρχονται από Σωματείο που έχει καταστεί ή έχει δηλώσει ότι είναι ανενεργό, υποβάλλουν αίτηση μεταγραφής οι ίδιοι, χωρίς να χρειάζεται συγκατάθεση του Σωματείου προέλευσης και χωρίς την καταβολή συνδρομής.
Οι αιτήσεις μεταγραφών για να είναι έγκυρες πρέπει να πληρούν τις εξής τουλάχιστον προϋποθέσεις:
α) Να αναφέρονται σ’ αυτές το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, το όνομα πατρός, η ακριβής ημερομηνία γέννησης, η ακριβής διεύθυνση, το Σωματείο από το οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί ο αθλητής και εκείνο προς το οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί.
β) Να φέρουν απαραίτητα την υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, καθώς και τη σφραγίδα του δεχόμενου τον αθλητή Σωματείου.
γ) Σε περίπτωση που για τη μεταγραφή απαιτείται συγκατάθεση του Σωματείου προέλευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό υπ. αριθ. 1 της ΕΟΜ, η αίτηση μεταγραφής πρέπει να φέρει και τη σφραγίδα του Σωματείου αυτού, όπως και την υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα αυτού.
δ) Να σημειώνεται με «Χ» αν είναι Μεταγραφή, Senior, 12ετία, ή Μετοίκηση. Σημειώνεται επίσης ότι:
Το έντυπο της αποδέσμευσης είναι ξεχωριστό.
1) Καμία μεταγραφή ή αποδέσμευση δεν θα παραλαμβάνεται από την ΕΟΜ αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν συνοδεύεται με τη συνδρομή μεταγραφής και με την ανανέωση του ΑΔ του αθλητή για το έτος 2021. Τα παλαιά έντυπα απορρίπτονται.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα έντυπα Μεταγραφών – Αποδεσμεύσεων από την ιστοσελίδα της ΕΟΜ στο πεδίο Αρχεία -> Διοικητικά Έντυπα.
Οι αποδεσμεύσεις αθλητών πραγματοποιούνται επίσης στο διάστημα από 24ης Αυγούστου μέχρι 24ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους. (Παράταση έως 8/10/2021)
Οι αθλητές που αποδεσμεύονται μπορούν να μεταγραφούν σε άλλο Σωματείο, κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο, κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του Σωματείου όπου μεταγράφονται και με την καταβολή συνδρομής σύμφωνα με τα παραπάνω.
Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικών του Δ.Σ. του Σωματείου του, νόμιμα υπογεγραμμένο, όπου περιέχεται η απόφαση του Δ.Σ. περί αποδέσμευσης του αθλητή και πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής στο νέο Σωματείο.

O Πρόεδρος                                                          Η Γεν. Γραμματέας

Αλέξανδρος Αθανασιάδης                                       Λυδία Μανούση

Επιλογές